portugalsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
Vítor,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Obrigado por seu e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou