nizozemsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
Jan
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Liefste ...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Lieve Jan
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou