německy | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Lieber Johannes,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Liebe(r) Mama / Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Lieber Onkel Hieronymus,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Hallo Johannes,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Hey Johannes,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
Johannes,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Mein(e) Liebe(r),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mein(e) Liebste(r),
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Liebster Johannes,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Vielen Dank für Deine Email.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hast Du schon Pläne für...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... grüßt herzlich.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Bitte grüße... von mir.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Schreib mir bitte bald zurück.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Mach's gut.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Ich liebe Dich.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Herzliche Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Mit besten Grüßen
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Beste Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Alles Gute
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Alles Liebe
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou