maďarsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Kedves Jerome bácsi!
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Szia John!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
John!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Drága John!
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Köszönöm az e-mailedet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Jó volt újra hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Azért írok, hogy elmondjam...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Van már programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Add át üdvözletemet ....
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Várom válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Írj vissza hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Írj, ha ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Írj, amint többet tudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Szeretlek.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Kívánom a legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Szeretettel,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Sok puszi, / Szeretettel,
Neformální, používá se při psaní s rodinou