korejsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
정아에게
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
어머니께/ 아버지께
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
작은 삼촌께
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
안녕 수지야!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
수지야!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
수지!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
나의 사랑 ... 에게
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
내가 제일 사랑하는 ... ,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
사랑하는 부인,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
..관련 계획이 있으십니까?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
... 듣게 되어 기뻐
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...도 안부를 물어보십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
곧 답장 받길 기대할게.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
곧 답장 써주십시오.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
...면 답장을 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
사랑해요.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
좋은 하루 보내세요.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
사랑하는 마음 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
사랑하는 마음과 함께.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
사랑하며, ... 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou