japonsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
太郎君へ
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
太郎君、
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
太郎へ
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
メールをくれてありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
メールをもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
喜んで・・・・を報告します。
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を喜んで報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・を報告します。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
お返事を楽しみに待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
返信を待っています。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
・・・・の時はまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
何かあったらまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
よろしく
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
体に気をつけてね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou