italsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
Luca,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Tesoro,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Amore,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Amore mio,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Grazie per la tua e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Scrivimi presto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Un abbraccio,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Con tanto amore
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou