esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou