dánsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Kære John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Hej John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Kære,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Kæreste,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Kæreste John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Tak for din E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
har du lavet nogle planer den... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Jeg var henrykt over at høre at...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Skriv tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
De venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou