česky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Milá mamko / Milý taťko
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Milý strejdo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
Johne,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
Můj milý / Má milá,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Můj/Má nejdražší,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Děkuji za tvůj e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou