anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Cher Albert,
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Cher Oncle Maurice,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Salut André,
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Coucou Sébastien,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Louis,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Mon cher Thomas,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Merci pour votre courriel.
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à...de ma part.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou