turecky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Sevgili Can,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Sevgili Anne / Baba,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Sevgili Ali Amca,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Merhaba Can,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hey Can,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Can,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Sevgilim / Canım,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Benim sevgili ...,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Çok sevgili Can,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
E-postan için teşekkürler.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Haber almayalı çok uzun zaman oldu.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Size ...'u söylemek için yazıyorum.
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
... plan yaptınız mı?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkürler.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...'u duyduğuma çok memnun olmuştum.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...'ı duyduğumda çok üzüldüm.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret edebilirsen çok memnun kalırım.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lütfen beni ... messenger'a ekle.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... sevgilerini gönderiyor.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
...'ye benim selamımı söyle.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
... olduğunda lütfen yaz bana.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Kendinize iyi bakın.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Seni seviyorum.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
En derin saygılarımla,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
En iyi dileklerim sizinle,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Tüm sevgimle,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Tüm sevgimle,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Çokça sevgiyle,
Neformální, používá se při psaní s rodinou