švédsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hallå John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Min älskling,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Raring,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Min käre John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Tack för ditt mejl.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jag är glad att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Mejla mig så fort som möjligt.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Mejla mig gärna när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Kramisar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou