španělsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Querido Juan:
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Mamá / Papá:
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Querido tío José:
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hola Juan:
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hola Juan:
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Juan:
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Querido:
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Mi amor:
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Amado Juan:
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Gracias por su / tu email.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Escribo para decirle / decirte que...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Me complace anunciar que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Siento informarte que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Lamenté mucho cuando escuché que..
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
X te envía muchos cariños.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Saluda a X de mi parte.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero saber de ti pronto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Escríbeme pronto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Escríbeme cuando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Escríbeme cuando tengas más información.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Cuídate / Cuídense
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Te amo,
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Mis mejores deseos,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Con todo mi amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Con todo mi amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Con amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou