rusky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Иван,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Милый Иван,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Спасибо за E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...тоже шлет приветы.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou