rumunsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dragă Mamă/Tată,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Bună Andrei!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Salut Andrei!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Te iubesc!
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Cu drag,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Cu drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Cu mult drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou