portugalsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Vítor,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Obrigado por seu e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou