nizozemsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Jan
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Liefste ...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Lieve Jan
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou