německy | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Lieber Johannes,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hallo Johannes,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hey Johannes,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Johannes,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Liebster Johannes,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Vielen Dank für Deine Email.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Mach's gut.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Alles Gute
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou