maďarsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Szia John!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Drága John!
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Köszönöm az e-mailedet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt újra hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Add át üdvözletemet ....
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Írj vissza hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Írj, ha ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, amint többet tudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Szeretlek.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Szeretettel,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Sok puszi, / Szeretettel,
Neformální, používá se při psaní s rodinou