korejsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
정아에게
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
어머니께/ 아버지께
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
작은 삼촌께
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
안녕 수지야!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
수지야!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
수지!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
나의 사랑 ... 에게
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
사랑하는 부인,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
..관련 계획이 있으십니까?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
... 듣게 되어 기뻐
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물어보십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대할게.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
곧 답장 써주십시오.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
...면 답장을 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
사랑해요.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
좋은 하루 보내세요.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
사랑하는 마음 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
사랑하는 마음과 함께.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
사랑하며, ... 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou