japonsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
太郎君へ
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
太郎君、
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
太郎へ
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
メールをくれてありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
メールをもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
喜んで・・・・を報告します。
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を喜んで報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・を報告します。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
返信を待っています。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
・・・・の時はまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
何かあったらまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
よろしく
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
体に気をつけてね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou