francouzsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Cher Albert,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Maurice,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Salut André,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Coucou Sébastien,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Louis,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Mon cher Thomas,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Merci pour votre courriel.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à...de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou