finsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Hyvä John
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hei äiti / isä
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hei John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Heippa John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Rakkaani,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Rakkaani,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Rakas John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Kiitos sähköpostistasi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että..
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Pärjäilkää.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Rakkaudella,
Neformální, používá se při psaní s rodinou