dánsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Kære John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Kære,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Kæreste,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Kæreste John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Tak for din E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
har du lavet nogle planer den... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt over at høre at...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Skriv tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
De venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou