česky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Milá mamko / Milý taťko
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Johne,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
Můj milý / Má milá,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
Můj/Má nejdražší,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Děkuji za tvůj e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou