anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Estimata John,
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Saluton John,
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Saluton John,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Mia kara,
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Mia kara,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Estimata John,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Atentu.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Mi amas vin.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
Ĉion bonan,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Ĉion bonan,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉion bonan,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ĉiu mia amo,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Multe da amo,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Multa amo,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou