esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Kære John,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kære Mor / Far,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kære Onkel Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hej John,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hej John,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Kære,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Kæreste,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Kæreste John,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Tak for din E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Det var godt at høre fra dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Jeg skriver for at fortælle dig at...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
har du lavet nogle planer den... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Jeg er henrykt over at meddele at...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Jeg var henrykt over at høre at...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Jeg var så ked af at høre at...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... siger hej.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Sig hej til... for mig.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv tilbage snart.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv tilbage når...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send mig nyheder, når du ved mere.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Have det godt.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Jeg elsker dig.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
De bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Med de bedste ønsker,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
De venligste hilsner,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alt det bedste,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kærligst,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Masser af kærlighed,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Kærlighed,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou