čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Kære John,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hej John,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hej John,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Kære,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Kæreste,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Tak for din E-mail.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Jeg skriver for at fortælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
har du lavet nogle planer den... ?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Jeg var henrykt over at høre at...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Jeg er ked af at må informere dig om at...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv tilbage når...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Have det godt.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Jeg elsker dig.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
De venligste hilsner,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alt det bedste,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kærligst,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Kærlighed,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou