rusky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
Иван,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Милый Иван,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Спасибо за E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...тоже шлет приветы.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou