portugalsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
Vítor,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Obrigado por seu e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou