nizozemsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
Jan
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
Liefste ...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Lieve Jan
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou