německy | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Lieber Johannes,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Liebe(r) Mama / Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Lieber Onkel Hieronymus,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Hallo Johannes,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Hey Johannes,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
Johannes,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
Mein(e) Liebe(r),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
Mein(e) Liebste(r),
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Liebster Johannes,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Vielen Dank für Deine Email.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
Hast Du schon Pläne für...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
... grüßt herzlich.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Bitte grüße... von mir.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Schreib mir bitte bald zurück.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Mach's gut.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Ich liebe Dich.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Herzliche Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Mit besten Grüßen
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Beste Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Alles Gute
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Alles Liebe
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou