korejsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
정아에게
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
어머니께/ 아버지께
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
작은 삼촌께
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
안녕 수지야!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
수지야!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
수지!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
나의 사랑 ... 에게
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
사랑하는 부인,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
..관련 계획이 있으십니까?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
... 듣게 되어 기뻐
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...도 안부를 물어보십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
곧 답장 받길 기대할게.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
곧 답장 써주십시오.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
...면 답장을 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
사랑해요.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
좋은 하루 보내세요.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
사랑하는 마음 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
사랑하는 마음과 함께.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
사랑하며, ... 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou