japonsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
太郎君へ
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
太郎君、
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
太郎へ
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
メールをくれてありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
メールをもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
長い間連絡を取っていなかったよね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
喜んで・・・・を報告します。
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
・・・・を喜んで報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
・・・・を聞いてうれしかったです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
残念だけど・・・・を報告します。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
・・・・がよろしく言っていたよ。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
お返事を楽しみに待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
返信を待っています。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
・・・・の時はまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
何かあったらまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
よろしく
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
体に気をつけてね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou