italsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
Luca,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
Tesoro,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
Amore,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Un abbraccio,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Con tanto amore
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou