francouzsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Cher Albert,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Cher Oncle Maurice,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Salut André,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Coucou Sébastien,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
Louis,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Mon cher Thomas,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Merci pour votre courriel.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Dis bonjour à...de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou