anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

亲爱的约翰,
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
你好,约翰,
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
嘿,约翰,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
约翰,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
我亲爱的,
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
我最亲爱的,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
代我向...问好。
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
尽快回复。
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
当...,请回复我。
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
保重。
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
我爱你。
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
衷心的祝福,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
最衷心的问候,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
一切顺利,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
致以我的祝福,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
衷心祝福,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
衷心祝福,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou