esperantsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Milý Johne,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Milá mamko / Milý taťko
Estimata Panjo/Paĉjo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Milý strejdo Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Ahoj Johne,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Čau Johne,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Johne,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Můj milý / Má milá,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Můj/Má nejdražší,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Děkuji za tvůj e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou