čínsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Milý Johne,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Milá mamko / Milý taťko
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Milý strejdo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Ahoj Johne,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Čau Johne,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Johne,
约翰,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Můj milý / Má milá,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Můj/Má nejdražší,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Nejdražší Johne,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Děkuji za tvůj e-mail.
谢谢您的邮件。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
你对...有什么计划吗?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
请在...上加我,我的用户名是...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
当...,请回复我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
如果你有更多消息,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou