anglicky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Milý Johne,
Dear John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Milá mamko / Milý taťko
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Milý strejdo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Ahoj Johne,
Hello John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Čau Johne,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Johne,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
Můj milý / Má milá,
My Dear,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
Můj/Má nejdražší,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Děkuji za tvůj e-mail.
Thank you for your E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite / send…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Please add me on...messenger. My username is…
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... posílá pozdrav!
…sends his/her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš brzy.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Opatruj se.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Miluji tě.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jen to nejlepší,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
S láskou,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
S láskou,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou