španělsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Querido Juan:
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Hola Juan:
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Hola Juan:
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Juan:
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Querido:
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Mi amor:
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Amado Juan:
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Gracias por su / tu email.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que..
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
X te envía muchos cariños.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Cuídate / Cuídense
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Te amo,
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Cariños,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Mis mejores deseos,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Con todo mi amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Con todo mi amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Con amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou