rusky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Иван,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Милый Иван,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Спасибо за E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
...тоже шлет приветы.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou