rumunsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Bună Andrei!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Salut Andrei!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Te iubesc!
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Cu drag,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Cu toată dragostea,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Cu drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Cu mult drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou