maďarsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Szia John!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Drága John!
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Jó volt újra hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Van már programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
... üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Add át üdvözletemet ....
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Várom válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Írj vissza hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Írj, ha ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Írj, amint többet tudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Szeretlek.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Szeretettel,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Sok puszi, / Szeretettel,
Neformální, používá se při psaní s rodinou