korejsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
정아에게
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
안녕 수지야!
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
수지야!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
수지!
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
사랑하는 부인,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
사랑해요.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou