japonsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
太郎君へ
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
太郎君へ
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
太郎君、
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
太郎へ
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
太郎へ
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
メールをくれてありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
メールをもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
喜んで・・・・を報告します。
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
・・・・を喜んで報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
・・・・を聞いてうれしかったです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・を報告します。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
返信を待っています。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
・・・・の時はまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
何かあったらまた連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
よろしく
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
体に気をつけてね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou