italsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Luca,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Tesoro,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Amore,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Amore mio,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Grazie per la tua e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Scrivimi presto.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Un abbraccio,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Con tanto amore
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou