francouzsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Cher Albert,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Maurice,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Salut André,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Coucou Sébastien,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Louis,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Mon cher Thomas,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Merci pour votre courriel.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Dis bonjour à...de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou