dánsky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Kære John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Hej John,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
John,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Kære,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Kæreste,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Kæreste John,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Skriv tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
Kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou